Kvalitet och säkerhet

När ni installerar elbilsladdning är det viktigt att ta hänsyn till de förutsättningar som finns idag. Lika viktigt är det att tänka på morgondagen då den lösning ni väljer för elbilsladdning ska fungera effektivt under flera år framåt. Vi tar stolthet i vårt arbete och samarbetar med utvalda leverantörer och produkter för att garantera kvalitet och funktion både nu och i framtiden.

Marknaden är otroligt expansiv och det finns många lösningar och produkter. Vi håller koll åt er och erbjuder bara det vi ser fungerar och passar just era förutsättningar. Oavsett om det rör sig om laddstation eller admin- och betallösningar guidar vi er rätt. Ni kan känna er trygga med Measol.

Ladda elbilen - investeringsstöd!

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstationer till elbilar, utan publik access, dvs med placering vid bostad eller arbetsplats. Satsningen är en del av stadsbudgeten som riksdagen beslutat om och stödet finns för målgrupperna företag, bostads- och samfällighetsföreningar. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 % av totalkostnaden, dock högst 15 000kr /laddpunkt. Mer information hittar ni här på Naturvårdsverkets hemsida.

Dynamisk lastbalansering & fasbalansering

Som nästa steg på den dynamiska lastbalanseringen, går det även att installera system för fasbalansering. I normala fall sker förbrukningen av el på en bestämd fas, vilket när man kopplar på elbilsladdning innebär att du lätt kan slå i taket på fasens totala kapacitet. Fasbalanseringen styr i stället ut förbrukningen på alla tre faser, för att minska toppeffekten. Det innebär en mer stabil förbrukning och en lägre elkostnad på fakturan från din nätägare.

Betallösning och administration för bekymmersfri laddning

Vem som laddar, kostnad, debitering, möjlighet till gästparkering / publik laddning, och andra funktioner – Rätt val av molntjänst som inte ställer stora krav på administration för styrelsen eller användarna är en viktig del att ta hänsyn till i er laddlösning.

Vi hjälper dig välja rätt admin- och betallösning utefter de behov och önskemål ni har. Alla laddstationer vi installerar stödjer det vedertagna standardprotokollet OCPP 1.6 för att garantera att ni har valfrihet. Vi samarbetar med flera partners och guidar dig rätt genom djungeln av val, med målet inställt på att ni får en enkel och skalbar lösning utan komplikationer.

En del av något större

Measol är en del av Soltechkoncernen med Soltech Energy AB (publ) som moderbolag. Vårt gemensamma mål är att bidra till en mer energieffektiv och miljövänlig framtid. Elbilsladdningen är ett steg på vägen i en helhetslösning där vi kan hjälpa er med allt från solceller, IMD, batterilagring med mera.  

Jag är intresserad av offert

Measol hjälper dig med en lösning som passar just din fastighet.