Skiss med solceller

Lång livslängd och återvinningsbara material

Att montera och installera en solcellsanläggning är relativt enkelt och tar oftast inte mer än en dag. Solceller kan monteras i alla väderstreck men vi rekommenderar i första hand öst, syd eller väst. Solcellsanläggningen har inga rörliga delar eller vattenledningar som kan läcka vilket gör att livslängden beräknas vara ungefär 40-50 år. Dessutom är det miljövänligt. Till största delen består solcellerna av kiselsand som är det vanligast förekommande materialet på vår planet. De flesta material i solcellen går att återvinna.

De solceller vi i huvudsak använder oss av produceras av SoliTek

SoliTek har sin verksamhet i Litauen, Vilnius. Där tillverkar man några av Europas bästa paneler med hög kvalité, långa garantier och av förnyelsebar energi. Samtliga ingående material framställs inom Europa. Det gör SoliTek till ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Vi har även att ta in andra paneler, exemelvis från Jinko och Trina.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 08-570 202 90 eller via mejl.

Solitek leverantör av solceller