Skiss med solceller

Lång livslängd och återvinningsbara material

Att montera och installera en solcellsanläggning är relativt enkelt och tar oftast inte mer än en dag. Solceller kan monteras i alla väderstreck men vi rekommenderar i första hand öst, syd eller väst. Solcellsanläggningen har inga rörliga delar eller vattenledningar som kan läcka vilket gör att livslängden beräknas vara ungefär 40-50 år. Dessutom är det miljövänligt. Till största delen består solcellerna av kiselsand som är det vanligast förekommande materialet på vår planet. De flesta material i solcellen går att återvinna.

Soltech ShingEl

ShingEl är en modern takpanna med fullt integrerade solceller. Hållbart material och snygg design gör att det inte bara ser ut som en vanlig takpanna, utan ersätter den helt och hållet.

Konstruerad för att göra solenergi enkelt, från första installation till pågående underhåll, är ShingEl lika lätt att lägga och byta ut som en vanlig takpanna. Våra soltak är en investering som från dag ett gynnar både din ekonomi och vår miljö — samtidigt som en tidlös design ökar husets värde.

Measol-ShingEl
measol-soltech-roof

Soltech RooF

Med fullt integrerade solceller direkt i takpannorna kan du vila ögonen på ett vackert tak, och samtidigt använda solens naturliga energi som hushållets drivkraft. Soltech RooF är en större takpanna med fullt integrerade solceller. Med bärkraftig design ersätter den andra takpannor helt och hållet. Det anpassningsbara systemet kan inkludera en dummy som ger dig ett och samma utseende, ända ut i takets kanter.

Den är cirka 10 betongpannor stor för att maximera antalet solceller, och därmed även energiupptagningen. Trots det är taket inte mer komplicerat att lägga än vanliga takpannor.

Soltech Facade

Med Soltech Facade behöver du inte välja mellan estetik och effektivitet – möjligheterna är oändliga. Som klimatskal ersätter det tegel, plåt, trä eller puts helt och hållet. Med integrerade solceller i hela fasaden, från marken ända upp till taket, tar du tillvara på solens förnybara energi på bästa möjliga sätt.

Med ett stort urval av färg, mönster och till och med grad av transparens kan du förverkliga din vision av framtidens klimatsmarta byggnad — både till utseende och effektivitet.

Solitek leverantör av solceller

SoliTek

SoliTek har sin verksamhet i Litauen, Vilnius. Där tillverkar man några av Europas bästa paneler med hög kvalité, långa garantier och av förnyelsebar energi. Samtliga ingående material framställs inom Europa. Det gör SoliTek till ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 08-570 202 90 eller via mejl.