Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter:

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, informerar vi här angående Miljö & Energi Ansvar Sverige AB, org.nr: 556866 8577, behandling av personuppgifter.

Miljö & Energi Ansvar Sverige AB nedan kallat MEASOL AB.

Vid pågående processer med intentioner att inleda ett eventuellt avtal, som till exempel lämnande av offert, sparar MEASOL AB nödvändiga personuppgifter, kan t.ex. vara namn, telefonnummer och e-postadresser.

Med anledning av MEASOL AB:s verksamhet kan tiden från offert till beställarens beslut och undertecknande av beställning eller avtal täcka över flera månader. Tiden varierar beroende på bl.a. storlek/omfattning, årstid, finansiering etc.

MEASOL AB sparar därav personuppgifter under processen och tar bort dessa senast den 31:a december det efterföljande kalenderåret räknat från offertens datering. Har processen återupptagits genom ny kontakt så gäller detta datum.

Om önskemål finns har MEASOL AB möjligheter att ta bort personuppgifter tidigare, vänligen kontakta oss.

Genom beställning sparar MEASOL AB personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR under hela garantitiden och avtalstiden. Personuppgifter tas bort senast sista december det år garanti-, reklamations- och avtalstid löper ut.

Personuppgifter säljs inte vidare och finns heller ej tillgängliga för annan part som står utanför MEASOL AB:s organisation, eller på annat vis är kopplade till MEASOL AB:s verksamhet eller är nödvändiga för verksamheten. Det kan vara administratörer av digitala tjänster och plattformar eller andra leverantörer, om detta inte ligger i beställarens intresse.

MEASOL AB:s syften med förvaring av personuppgifter är endast att vidhålla en fungerande kontakt, upprätthålla förpliktelser och leverera en god och trygg service.